FSE kursas instruktuotam personalui

Instruktuotam personalui skirtas FSE kursas atitinka FSE taisyklių (Saugos dirbant ir eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės) reikalavimus. Šiame reglamente nustatyti reikalavimai, keliami būtinam darbuotojų, dirbančių elektros įrenginiuose ir juos eksploatuojančių, mokymui. Mokymai turi būti kartojami kasmet, bet taip pat ir dažniau, jei to reikalauja aplinkybės. Tarp mokymų niekada neturėtų būti ilgesnis nei 12 mėnesių laikotarpis. Šis kursas skirtas tiems, kurie neturi elektros srities žinių, tačiau dirbs su aiškiai apibrėžtomis užduotimis kaip instruktuoti darbuotojai.

Kaina: 790 NOK
Kursų trukmė: 2 valandos

Tikslas
Kurso tikslas – suteikti instruktuotam personalui gebėjimų nustatyti riziką ir išvengti elektros pavojų. Tai padės pagerinti jūsų ir jūsų kolegų saugą bei užtikrinti darbo vietą be traumų. Instruktuotas personalas – tai darbuotojai, neturintys elektrotechninio išsilavinimo ir atliekantys eksploatacines užduotis pagal įmonės nurodymus. Tai taip pat apima asmenis, kuriems reikia prieiti prie elektros įrenginių. Į kursą taip pat įtrauktas modulis apie pirmąją pagalbą nelaimingų atsitikimų su elektra atveju ir bendrąją pirmąją pagalbą.

Visi, kurie dirbs kaip instruktuotas personalas, privalo turėti atitinkamų sistemų, su kuriomis jie dirbs, peržiūras, kurias atlieka kvalifikuoti darbuotojai.

Tikslinė grupė
Personalas, kuris atliks paprastas eksploatacines užduotis, tokias kaip saugiklių keitimas ir apsaugos atstatymas elektros įrenginiuose.

Kurso temos
Įvadas / Įstatymai ir taisyklės / Darbo metodai / Nelaimingi atsitikimai / Elektros įrenginių priežiūra ir eksploatavimas / Teorinė pirmoji pagalba

Ką gausite?
Kvalifikacijos pažymėjimas (elektroninis + plastikinė kortelė)

Mokymo kalba
Kursai rengiami norvegų, anglų, lietuvių ir rumunų kalbomis.

Kitos kalbos
Šį internetinį kursą galite baigti bet kada ir bet kur, naudodamiesi kompiuteriu, mobiliuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Kursas pedagoginiu požiūriu sudarytas iš modulių, kuriuose pateikiami filmai, tekstai, vaizdai ir baigiamasis testas.

Susiję kursai

SSA kursas vadovams

Kaina: 990 NOK
Visi kursai
instant-customer-support

Susisiekite