Karštieji darbai

Visiems, dirbantiems su karštaisiais darbais, būtina išklausyti karštųjų darbų kursą. Karštieji darbai apibrėžiami kaip darbai su priemonėmis ir įrenginiais, kurių metu išsiskiria kibirkštys ir (arba) karštis, galintys sukelti gaisrą. Norvegijoje draudimo sektorius reikalauja, kad visi, atliekantys karštuosius darbus, turėtų pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie baigė patvirtintus mokymus. Kursą patvirtino Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacija ir jis apima draudimo sektoriaus reikalavimus.

Kaina: 1490 NOK

Tikslas.
Per mūsų karštųjų darbų kursą įgysite būtinų ir reikalingų žinių apie priešgaisrinę saugą, įskaitant gaisrų kilimo ir vystymosi būdus. Taip pat sužinosite, kokių atsargumo priemonių reikia imtis norint saugiai atlikti karštuosius darbus, taip pat sužinosite apie gaisro gesinimo būdus kilus gaisrui. Kursas yra pritaikytas pagal draudimo sektoriaus reikalavimus, jį rengia atestuoti instruktoriai, orientuoti į mokomąjį, įdomų ir paprastą mokymąsi. Mūsų karštųjų darbų kursas yra patvirtintas Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos ir atnaujintas pagal naujas 2024 m. saugos taisykles.

Tikslinė grupė
Visi, kurie vykdys karštuosius darbus arba atliks priešgaisrinio budėtojo funkcijas teritorijoje, kurioje atliekami karštieji darbai.

Kurso temos
Sertifikavimo schema / Taikomos taisyklės / Gaisro ir gesinimo teorija / Elgesys kilus gaisrui / Rizika / Pavojai, susiję su įranga ir darbo vieta / Pavojai, susiję su dujų naudojimu / Pirmoji pagalba.

Ką gausite?
Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos pažymėjimas (elektroninis).

Pažymėjimas galioja 5 metus.

Už papildomą mokestį galima užsisakyti plastikines korteles.

Norint gauti kompetencijos pažymėjimą, reikia patvirtinti
Kurso metu išlaikytas teorijos egzaminas

Gesinimo pratybų dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po kursų baigimo.

Praktinis mokymas
Reikalavimas atlikti praktines gesinimo pratybas, atitinkančias Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos reikalavimus (pildymo forma pateikiama kurso metu).

Kursų kalba
Kursas rengiamas norvegų, anglų, lenkų, lietuvių ir rumunų kalbomis.

Kiti reikalavimai
Praktinių gaisro gesinimo pratybų instruktorius turi būti patvirtintas sistemos instruktorius arba priešgaisrinės tarnybos darbuotojas, turintis praktinių gaisro gesinimo pratybų vedimo patirties. Gesinimo pratybų dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po kursų baigimo. Siūlome gesinimo pratybas, o suplanuotas jų datas rasite praktikos kalendoriuje.

Atkreipkite dėmesį, kad karštųjų darbų pažymėjimus išduoda Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacija, juos galite rasti Bvis svetainėje.

Susiję kursai

Asmeninių keltuvų naudojimo kursai

Kaina: 1990 NOK

Pavojingi rankiniai įrankiai – saugos kursas

Kaina: 990 NOK

SSA kursas vadovams

Kaina: 990 NOK

SSA statybos pramonėje

Kaina: 990 NOK
Visi kursai
instant-customer-support

Susisiekite