FSE kursas instruktuotam personalui

Instantkurs > Courses > FSE kursas instruktuotam personalui
Pris: 790 NOK

FSE kursas skirtas Instruktuotam personalui atitinka FSE taisyklių reikalavimus. Šiame reglamente (Saugos taisyklės, susijusios su elektros įrenginių priežiūra ir eksploatavimu) yra nustatyti reikalavimai dėl būtino darbuotojų, dirbančių ir eksploatuojančių elektros įrenginius, mokymo.
Mokymai turi būti kartojami kasmet, bet taip pat ir dažniau, jei to reikalauja aplinkybės. Tarp mokymų niekada neturėtų būti ilgesnis nei 12 mėnesių laikotarpis. Šis reikalavimas taikomas dirbantiems tiek su aukštos, tiek su žemos įtampos įrenginiais. Šis kursas skirtas tiems, kurie neturi elektrotechnikos žinių, bet dirbs su aiškiai apibrėžtomis užduotimis kaip instruktuoti darbuotojai.
Be šio kurso, reikia išklausyti pirmosios pagalbos kursą. Visi, kurie dirbs kaip instruktuotas personalas, privalo turėti kvalifikuoto personalo atitinkamuose objektuose, su kuriais jie dirbs, apžvalgą.

Sertifikato galiojimo laikas: 1 metai

Užsiregistruoti