Saugus diizocianatų tvarkymas ir naudojimas

Internetinis saugaus diizocianatų naudojimo ir tvarkymo kursas. Šis kursas suteikia dokumentuotą mokymą pagal teisės aktų reikalavimus.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. nustatyti privalomi mokymo reikalavimai visiems, kurie dalyvauja naudojant ar tvarkant diizocianatus ir mišinius bei produktus, kurių sudėtyje yra diizocianatų. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai, kurie naudoja diizocianatus ir diizocianatų turinčius mišinius bei produktus, būtų išklausę dokumentais patvirtintus mokymus. Kursas apima diizocianatų tvarkymą ir naudojimą tiek 1, tiek 2 lygio (bendrojo ir vidutinio lygio mokymai) pagal REACH reglamentą 2020/1149.

Kaina: 790 NOK
Kursų trukmė: 3 valandos

Kurso tikslas
Šio kurso tikslas – suteikti dalyviams išsamų supratimą apie diizocianatus, jų turinčius mišinius ir produktus, taip pat apie tai, kaip sukurti saugią darbo aplinką ir apsaugoti save bei kitus. Skirtingose kurso dalyse dalyviai sužinos apie galimą riziką dirbant su diizocianatais, informavimo apie pavojų priemones (įskaitant įspėjamąsias etiketes, saugos duomenų lapus (SDS), cheminių medžiagų registrus ir naudojimo instrukcijas), rizikos vertinimą, prevencines saugos priemones, poveikio simptomus, jautrinimą ir kitas REACH reglamente 2020/1149 numatytas temas.

Kam taikomas šis reikalavimas?
Mokymo reikalavimas taikomas visiems, kurie naudoja diizocianatus ir diizocianatų turinčius mišinius bei produktus profesinėse ar pramoninėse organizacijose, ir tiems, kurie prižiūri tokio pobūdžio darbus. Reikalavimas taikomas darbdaviams, darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims.

Tikslinė grupė
Visi, kurie naudos diizocianatus.

Kurso temos
1 dalyje pateikiamas įvadas į diizocianatus ir jų taikymą, o 2 dalyje aptariami su jų naudojimu susiję pavojai sveikatai. 3 dalyje aptariamos rizikos valdymo priemonės, o 4 dalyje – avarinės situacijos ir pirmosios pagalbos teikimo protokolai.

Ką gausite?
Diplomas

Kursų kalba
Kursas rengiamas lietuvių, norvegų ir anglų kalbomis.

Kita informacija
Mūsų internetiniuose seminaruose taip pat galima diskutuoti žodžiu ir užduoti klausimus bei atsakymus, kai instruktorius gyvai teiks rekomendacijas. Peržiūrėkite kalendorių, kuriame rasite informaciją apie būsimus internetinius seminarus. Registracijos formoje įrašykite bet kokius su kursu susijusius internetinio seminaro klausimus.

Susiję kursai

SSA kursas vadovams

Kaina: 990 NOK

Apsaugos nuo kritimo kursai

Kaina: 990 NOK

SSA užsienio darbuotojams

Kaina: 1090 NOK
Visi kursai
instant-customer-support

Susisiekite