Karštieji darbai – DUK

Kiek laiko galioja karštųjų darbų sertifikatas?

Karštųjų dabų pažymėjimas galioja 5 metus. Pasibaigus jo galiojimo laikui, turite išklausyti naujus kursus ir gauti naują sertifikatą.

Kaip pratęsti karštųjų darbų sertifikato galiojimą?

Norėdami pratęsti pažymėjimo galiojimą, turite išklausyti naują kursą, įskaitant egzaminą ir naują gesinimo užduotį.

Ar galiu išklausyti "paprastesnį" pakartotinio sertifikavimo kursą, jei turiu anksčiau išklausytą kursą?

Ne. Kas penkerius metus turite išklausyti naują kursą.

Kas gali instruktuoti ir sertifikuoti karštų darbų gesinimo pratybas?

Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacija turi visų Norvegijoje patvirtintų instruktorių, kurie gali pasirašyti praktinių gesinimo pratybų karštuosiuose darbuose vykdymo instrukcijas, sąrašą. Jo apžvalgą galite rasti čia. Be to, instrukcijas gali tvirtinti priešgaisrinės tarnybos darbuotojai, turintys praktinių gesinimo pratybų vykdymo patirties.

Kada turėtumėte atlikti gesinimo užduotį?

Kursas ir gesinimo pratybos turi būti baigtos per tris (3) mėnesius. Todėl iki šio termino kursų rengėjui turi būti pateikti atliktų gesinimo pratybų dokumentai.

Kokį pažymėjimą gausiu baigęs karštųjų darbų kursus?

Išklausę kursus ir gavę sertifikavimo dokumentus, gausite Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos skaitmeninį sertifikatą. Kai baigsite ir išlaikysite Karštųjų darbų kursą, kursų instruktorius apie tai praneš Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijai. Kai tik Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacija įformins sertifikavimą, gausite SMS žinutę, kad jūsų sertifikatas jau prieinamas. Gavę SMS žinutę, sertifikatą rasite naudodamiesi šia nuoroda: bvis.brannvernforeningen.no

Kada reikalingas karštųjų darbų sertifikatas?

Karštųjų darbų sertifikatas yra būtinas, kad būtų įvykdyti draudimo bendrovių reikalavimai. Norvegijoje reikalaujama, kad asmenys, atliekantys karštus darbus, t. y. darbus, kurių metu naudojama atvira ir paslėpta liepsna arba kiti šilumos šaltiniai, turėtų galiojantį pažymėjimą, leidžiantį teisėtai ir saugiai atlikti šiuos darbus.

Kokiose šalyse galioja karštųjų darbų sertifikatas?

Šiaurės šalyse taikomos sertifikavimo sistemos turi daug panašumų, tačiau yra ir išskirtinių bruožų. Norvegijoje ir Suomijoje yra tik vienas sertifikatas, susijęs su kaštųjų darbų atlikimu. Šis sertifikatas apima platų karštųjų darbų spektrą. Norvegijos ir Suomijos sertifikatai galioja visose Šiaurės šalyse, išskyrus Švediją.

Kita vertus, Danijoje yra dviejų skirtingų rūšių sertifikatai, skirti karštiesiems darbams atlikti. Vienas sertifikatas skirtas stogų dengimui, o kitas – šildymo darbams, išskyrus stogų dengimą. Danijos sertifikatai galioja Norvegijoje ir Suomijoje, tačiau tik atitinkamose jų teritorijose.

Švedijoje taikomas pereinamasis laikotarpis, kai iki 2023 m. birželio 30 d. išduoti Šiaurės šalių sertifikatai bus pripažįstami likusį galiojimo laikotarpį. Tačiau nuo 2023 m. liepos 1 d. bus pripažįstami tik pagal SBF 2022 standartus sertifikuoti koncepcijų savininkai. Tai reiškia, kad Norvegijos sertifikatai, išduoti po 2023 m. liepos 1 d., Švedijoje negalios. Tas pats galioja Suomijos ir Danijos sertifikatams.

Kam reikalingi karštųjų darbų kursai?

Norvegijoje visi, atliekantys karštuosius darbus, privalo išklausyti karštųjų darbų kursą. Tai taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims, darbuotojams ir mokiniams. Kursų reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo pramonės šakos ar verslo rūšies ir yra išdėstytas Darbų atlikimo taisyklių 10-2 skyriuje.

Kas laikoma karštaisiais darbais?

Karštasis darbas – tai darbas, kurio metu naudojami įrankiai ar įranga, sukeliantys kibirkštis ir (arba) karštį, galintį sukelti gaisrą. Karštiesiems darbams priskiriamas atviros ir paslėptos liepsnos, karšto oro, suvirinimo, pjaustymo ir šlifavimo įrangos naudojimas.

Kas nustato karštųjų darbų reikalavimus?

Reikalavimus karštiesiems darbams nustato draudimo bendrovių saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir sprogimų įstatymas. Darbo aplinkos įstatymas. Vidaus kontrolės nuostatai. Darbų atlikimo taisyklės.

Kokia yra karštųjų darbų rizika?

Prieš atlikdami karštuosius darbus turite įvertinti darbų riziką ir nustatyti galinčius kilti pavojus. Prieš pradedant vykdyti darbus visada reikia atlikti rizikos vertinimą. Rizika – tai tikimybė, kad įvyks kažkas netikėto, ir to įvykio pasekmės.

Ar kampiniai šlifuokliai yra karštieji įrankiai?

Taip, kampiniai šlifuokliai laikomi karštaisiais darbo įrankiais. Jie gali sukelti stiprias kibirkštis, kurios gali sukelti gaisrą net ir toli nuo darbo vietos.

Ar karšto oro pistoletas yra karštasis įrankis?

Taip, karšto oro pistoletai laikomi karštaisiais darbo įrankiais. Karšto oro pistoletai naudoja karštą orą aukštai temperatūrai sukurti, todėl netinkamai naudojami tokio tipo įrankiai gali kelti gaisro pavojų.

Kada reikalingas priešgaisrinis stebėtojas?

Saugos taisyklėse reikalaujama, kad visuomet, kai yra padidėjęs gaisro pavojus arba kai būtina imtis priešgaisrinių priemonių, kad būtų užtikrinta žmonių ir turto sauga, turi būti priešgaisrinė sargyba. Priešgaisrinis budėjimas – tai priemonė, kuri įgyvendinama siekiant užkirsti kelią gaisrui ir sumažinti žalą gaisro atveju.

instant-customer-support

Susisiekite