Keltuvų kursai – DUK

Ar reikalingi kursai norit naudotis keltuvu?

Taip – pagal Darbo atlikimo, darbo įrangos naudojimo ir susijusių techninių reikalavimų taisyklių 10 skirsnį reikalaujama, kad asmenys, kurie turi naudoti keltuvą (keltuvą), būtų išklausę dokumentais patvirtintą mokymą. Reikia turėti dokumentus, patvirtinančius, kad praktinis ir teorinis mokymas buvo baigtas pagal taisykles.

Kiek laiko galioja keltuvų kursų sertifikatas?

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikas nenustatytas. Nors pažymėjimas neturi galiojimo pabaigos, vis tiek turite patys įvertinti, ar esate pasirengę valdyti keltuvą. Jei nuo paskutinio naudojimosi keltuvu praėjo daug laiko arba jei naudojantis keltuvu vos neįvyko nelaimingas atsitikimas ar įvyko tikras nelaimingas atsitikimas, turėtumėte apsvarstyti galimybę dar kartą išklausyti mokymus.

Ar taikomi reikalavimai dėl apsaugos nuo kritimo iš keltuvų?

Keltuvuose rekomenduojama naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones. Darbdavys, bendradarbiaudamas su operatoriumi, turi imtis būtinų atsargumo priemonių ir įvertinti riziką bei būtinų saugos priemonių poreikį.

Dirbant prie vandens arba virš vandens, būtina įvertinti riziką. Kai rizika nuskęsti yra didesnė nei rizika susižaloti krentant, turi būti naudojamos gelbėjimosi liemenės, o ne apsaugos nuo kritimo įranga.

Ar yra amžiaus apribojimas naudotis keltuvu?

Keltuvu galima naudotis tik nuo 18 metų. Darbas su keltuvu gali būti sudėtinga užduotis, reikalaujanti nemažos atsakomybės ir įgūdžių.

Išimtys taikomos moksleiviams ir pameistriams (su išlygomis). Tokiais atvejais taikomi reikalavimai dėl jų pačių rizikos vertinimo, mokymo programos, tėvų informavimo ir darbo žurnalo pildymo, kuris savo ruožtu turi būti prieinamas darbo inspekcijai.

Kokios yra keltuvų klasės?

Keltuvų klasės skirstomos į A, B ir C klases.

A klasė – priekaboje montuojami keleiviniai keltuvai
B klasė – savaeigiai keltuvai
C klasė – automobilyje montuojami keltuvai

Kokias keltuvų klases apima kursas?

Teorinė kurso dalis apima A, B ir C klases.

Nuo to, kokias klases įgyjate praktinio mokymo metu, priklauso, kokios klasės bus įrašytos į jūsų kompetencijos pažymėjimą.

Kokio stiprumo vėjo metu galite naudoti keltuvą?

Jei vėjo greitis viršija 12,5 m/s, keltuvo naudoti negalima. Svarbu paminėti, kad kai kurie keltuvai gali būti mažiau tolerantiški vėjui. Todėl rekomenduojama perskaityti gamintojo naudotojo vadovą ir nustatyti didžiausią leistiną vėjo jėgą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vėjas gali būti stipresnis už pastatų ir kitų įrenginių kampų. Svarbu vengti gūsingo vėjo.

Ar reikalingas keleivių mokymas?

Darbdavys turi atlikti kiekvieno keltuvo naudojimo rizikos vertinimą, susijusį su konkrečiomis darbo operacijomis. Darbdavys taip pat privalo užtikrinti, kad visi kėlimo operacijoje dalyvaujantys asmenys, net ir tie, kurie yra tik keleiviai, būtų išklausę dokumentais patvirtintus saugos mokymus, jei rizikos vertinimas rodo, kad tai būtina. Šis rizikos vertinimas turi būti įformintas raštu, kad būtų galima įrodyti, jog jis iš tikrųjų buvo atliktas, ypač įvykus nelaimingam atsitikimui.

instant-customer-support

Susisiekite